Prissättning 2022

690kr/tim 
inkl. moms

Minsta deb. 3tim/dag

345kr/tim. med *rutavdrag

Beskärning & Trädgårdsvård*

Anläggning/Plantering**

Hembesök för offert/förslag

Löpande avtal

Trädgårdsvård* April - Nov

650kr/tim 
inkl. moms

Krukplantering 3-4gånger/år**

Minsta deb. 8tim/mån

325kr/tim. med *rutavdrag

Servicebil inkl. restid/dag***

Nacka

275kr

Värmdö

375

Övr.Sthlm

550

Växtförslag med bild och fullständiga namn

Grundpris 1-20kvm

över 20kvm

1875kr inkl. moms

125kr/kvm inkl. moms

* Från januari 2021 är taket för rutavdraget höjt till 75 000 kronor per person och år, jämfört med tidigare

50 000 kronor. Rotavdraget kvarstår med max 50 000 kronor per person och år. Sammanlagt kan en privatperson få 75000 kronor i rotavdrag och rutavdrag per år.

På Skatteverkets hemsida kan du logga in och ta reda på hur mycket avdrag du har kvar att utnyttja.

https://www.skatteverket.se/privat/etjansterochblanketter/allaetjanster/tjanster/rotochrutminaavdrag.4.76a43be412206334b89800016638.html?q=rut

** Kostnader för material tillkommer.

*** Eventuella trängselskatter samt parkeringsavgifter tillkommer.