Prissättning 2021

675kr/tim 

inkl. moms

Minsta deb. 3tim/dag

337,50kr/tim. med *rutavdrag

Beskärning & Trädgårdsvård*

Anläggning/Plantering**

Hembesök för offert/förslag

Löpande avtal

Trädgårdsvård* April - Nov

625kr/tim 

inkl. moms

Krukplantering 3-4gånger/år**

Minsta deb. 8tim/mån

312,50kr/tim. med *rutavdrag

Servicebil inkl. restid/dag***

Nacka

250kr

Värmdö

350kr

Övr.Sthlm

500kr

Växtförslag med bild och fullständiga namn

Grundpris 1-20kvm

över 20kvm

1875kr inkl. moms

125kr/kvm inkl. moms

* Från januari 2021 är taket för rutavdraget höjt till 75 000 kronor per person och år, jämfört med tidigare

50 000 kronor. Rotavdraget kvarstår med max 50 000 kronor per person och år. Sammanlagt kan en privatperson få 75000 kronor i rotavdrag och rutavdrag per år.

På Skatteverkets hemsida kan du logga in och ta reda på hur mycket avdrag du har kvar att utnyttja.

https://www.skatteverket.se/privat/etjansterochblanketter/allaetjanster/tjanster/rotochrutminaavdrag.4.76a43be412206334b89800016638.html?q=rut

** Kostnader för material tillkommer.

*** Eventuella trängselskatter samt parkeringsavgifter tillkommer.