top of page

Parkslide

 

Har du upptäckt att du har parkslide på din tomt? Om det finns nära ditt hus eller om det på andra sätt är risk att det förstör din egendom eller t.o.m. om ni är oroliga inför en försäljning så är det bra att få det behandlat utav en certifierad parkslidebekämpare. Om ditt bestånd inte verkar sprida sig och om det inte utgör någon fara för din fastighet kan man avvakta behandling men hålla beståndet under uppsikt samt märka ut beståndets utbredning. KLIPP DOCK ALDRIG NER BESTÅNDET!!!
Nacka Trädgårdsvård har genomgått FOR’s utbildning till certifierad parkslidebekämpare, den enda i sitt slag i Sverige. För dig som kund innebär certifieringen att FOR intygar att vi har kunskap om att bekämpa parkslide med hänsyn till miljön, människors hälsa samt att vi arbetar med metoder som bygger på forskningsevidens.
 
Behandlingen utförs med bekämpningsmedel där det verksamma ämnet är glyfosat vilket visat sig vara den säkraste, billigaste och minst miljöpåverkande metoden.
För bästa effekt skall behandlingen utföras på hösten innan frosten och till dess är det bäst att låta parkslidet vara. Ju mer bladmassa som finns (minst 50% grön bladmassa) att bespruta eller bestryka desto bättre effekt får man.
Innan behandling kan utföras måste man få dispens för användning av glyfosat av sin kommun. Ansökan görs hos kommunens miljöenhet, avgiften varierar från kommun till kommun.
Vår rekommendation är att ansöka om dispens för minst tre år då upprepade behandlingar kan behövas. Ansökan kan göras av er som fastighetsägare eller av oss som behandlare men oavsett vilket behöver vi uppgifter av varandra. Vi debiterar er 1500kr inkl. moms för att göra ansökan.
Pris för bekämpning med Glyfosat
År 1: 11 000kr (5500kr efter 50% rut-avdrag)
År 2 och 3: 5000 kr/år (2500kr efter 50% rut-avdrag)
 
Kostnader för skyddsutrustning, bekämpningsmedel och servicebil tillkommer med 900kr inkl. moms.
Vid behov av beskärning av vegetation intill det området som ska behandlas tillkommer arbetskostnad med 698kr per timme (349kr efter rutavdrag).
 
Önskas bortforsling tillkommer kostnad om 1500kr inkl. hyra av släp.
bottom of page