top of page

Beskärning träd och buskar (max höjd 5m)

Fruktträd

Vid beskärning av fruktträd är min målsättning att träden ska behålla eller på sikt få tillbaka sin ursprungliga form, dvs en rundad trädkrona. Det ska också finnas en bra balans mellan fruktved och vegetativ ved.

Träd som inte blivit beskurna på länge beskärs varsamt eftersom en hård beskärning gör att träden kompenserar förlusten av bladmassa med att skjuta en massa vattenskott.

Har man råkat ut för detta bör man endast ta bort ca 1/3-del av vattenskotten per år. 

Prydnadsträd

Så snart träden har etablerat sig - vanligen två år efter planteringen - börjar det viktiga uppbyggnadsarbetet för att få en vacker form på kronan. Uppbyggnadsbeskärningen görs under ca 10 år, därefter kan (beroende på trädart) beskärningen ske med längre intervaller.

Buskar

När buskarna vuxit några år börjar man med underhållsbeskärning. Oftast tar man bort de äldsta grenarna för att ge plats åt nya friska.

Vissa buskar tål total nedskärning på våren medans andra ska beskäras efter blomning.

bottom of page